Hytteutvalget

Verv:
Leder
Bekkjebukt
Blekktjønn
Guvsjåhytta
Grantjern
Gunhildsbu
Horta
Kristiansbu
Lona
Røyvannet
Sildrevika
Prammer i fjellvannet
Stegaberget
Stengestad
Stulsbu
Svanstul / Nestleder
Ørjebu
Åstatoppen
Åstatoppen
Kasserer

Navn:
Robert Bærulfsen
Harald R. Andersen
Arvid Brøndalen
Morten Liaunet
Håkon Syvertsen
Atle Rui Hauge
Geir Elseth
Stian Sohlberg
Bjørn Terje Hansen
Are Johansen
Stian Wighus
Stian Wighus
Trond Moen
Robert Bærulfsen
Geir Tore Tveten
Roger Bakken
Nils Petter Langen
Bent Bakke

Lill-Ann Berg

På valg:
2024
2023
2023
2023
2024
2023
2024
2024
2024
2024
2023
2023
2024

2024
2023
2024
2024

2024

2021
2024

Telefon:
90 65 23 02
97 09 11 40
41 43 86 22
98 06 33 94
91 13 39 72
90 74 14 18
97 46 49 09
90 03 33 42
90 61 88 68
41 35 40 99
90 65 57 05
90 65 57 05
93 04 83 21
90 65 23 02
91 30 18 87
90 75 70 17
90 84 82 42
918 12 352

481 64 689

Se oppdaterte priser gjeldene fra 01 mai 2022 nederst på siden.

Oversikt hytter med priser 2022.jpg Oversikt hytter med priser 2022.jpg
Size : 1531.475 Kb
Type : jpg