Arragementkomiten

Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

 

Verv:
Leder
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn:
Helge Bøyesen
Hege Johnsen
Ronny Løberg
Henning Ånundsen
Finn Sigurdsen
Arild Brøndalen
Rune Godal

På valg:
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2025

Telefon:
941 49 779
41 24 21 20
45 19 60 90


41 43 86 22

Foreningen hadde sitt første stiftelsesmøte i Skien 18 mars 1937. Foreningens første leder var: Trygve Oredalen (1897-1955) fra Rising i Gjerpen Formann: 1937

Den som i ettertid har blitt tillagt størstedelen av æren for at GS ble stiftet, og som tok initiativet til det første møte der det ble bestemt å opprette en fiskeforening, var Bjarne Zachariassen. Han var allerede i gang med slukproduksjon i sin bedrift elektrosølv, senere omdøpt til Sølvkroken. Både i embetes medfør og av egen interesse, fikk han kunnskaper om sportsfiske. Det ble en helt annerledes måte å tenke høsting av naturen på enn den som rådde i jeger- og fiskerforeningene. En behøvde ikke reise langt, for i drammen og Oslo var det allerede stiftet rene sportsfiskerforeninger.

Bjarne Zackariassen var sentral
i stiftelsen av Grenland Sportsfiskere.
Han avviste på det mest
bestemte å bli foreningens
første formann, men aksepterte
vervet  som nestformann.

Bilde utlånt av Sølvkroken

Mye av tankene derfra ble brukt når GS ble stiftet.
Da de skulle vedta lovene på stiftelsesmøte 18. mars 1937, ble lovene de hadde fått tilsendt fra sportsfiskerforeningene i Oslo og drammen vurdert. Som det står i referatet fra stiftelsesmøte, ble lovene fra Oslo valgt, med noen lokale tilpassinger.

Leder (formann) de senere årene har vært: Bjørn Erik Eik (1968) fra 2011.

Foreningen har vært i kontinuerlig virksomhet med unntak av krigsårene? 1940-45.

Norges kanskje største fiskeforening!
Med ca. 2000 medlemmer er vi kanskje landets største fiskeforening.

Vi har et bredt spekter av aktiviteter: Styremøter, medlemsmøter, utvalgsmøter, foredrag, mye dugnad, hytteturer,
kameratskap og ”litt” fisking.

Arragementkomiten