Oppgave for sesongen 2022

Fangstregistrering for ørret / ferskvannsfisk:

Felt merket med * må fylles ut !

* Fisk, fangst fordelt på vektklasser:

* Manglet fisken fettfinne?