Fiskesport

Verv:
Redaktør: ID-kort
Kasserer: ID-kort
Reklame:

Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Internett:

Navn:
Kjell E. Høiby
Finn Sigurdsen
Trond Eriksrød

Olav Bøe
Hege Johnsen
Bjørg Aas
Unni Rui Hauge

Fred Arve Fahre
Thomas Rønning
Dag Natedal

På valg:
2022
2022
2022

2022
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022

Tlf:
90 12 14 57 - kerhoei@online.no
93 68 50 53 - fsigurds@online.no
41 46 24 00 - teriksrod@gmail.com

97 68 87 53 - ola-bo@online.no
41 24 21 20
99 63 63 72
90 72 78 47 - unni.hauge@yahoo.no

414 74 218 - fredarve@hotmail.com
47 87 42 49

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalister:
Ove Johnsen
tlf: 976 88 751 / 35 60 11 16

Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød
tlf: 414 62 400

GS-hjemmeside og FB:
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf: 951 37 718 
kartotek@grenland-sportsfiskere.no

En tid der alt er annerledes!

NR. 1. - 2021 • 49. ÅRGANG
 

Kjære alle sammen. Vi er nå inne i en svært krevende tid for GS. Man begynner å merke at det er krevende å drifte en forening når en ikke kan avholde medlemsmøter og kommunisere med medlemmene som vanlig. Det er nå vi lever videre og holder oss flytende takket være gode, innarbeidede rutiner. Ildsjelene og rutinerte medlemmer vet hva som skal til.

I «Fiskesport» jobber vi annerledes nå, siden smitten fremdeles er en stor risikofaktor. Mye av jobben blir gjort over internett og telefon. Vanligvis holder vi flere redaksjonsmøter i løpet av et år. Nå tar vi rett og slett ikke sjansen på å samles som før. Det vil si at undertegnede får enda flere timer bak pc`n, og lange kvelder i telefonen. Men hvis det er det som skal

til for å få ut bladet vårt, så får det bare bli slik. I alle fall inntil videre. Noen vil sikkert legge merke til at vi ikke har med årsrapportene i dette nummeret. Det kommer rett og slett av at vi ikke har hatt noe årsmøte enda. Det er den fordømte coronaen som hindrer oss nok en gang.

Dette nummeret er preget av noe vi alle gjør fra tid til annen – vi mimrer. Vi ser oss tilbake og husker hvordan vi gjorde ting før.

Egentlig er et slikt dypdykk i fortiden ganske interessant, for da jeg satt der – et sted i drømmeland, så husket jeg alle de periodene hvor jeg drev med helt andre ting enn det jeg gjør nå. Gjeddefiske var en stor del av hverdagen, og etter å ha undersøkt litt, så kommer det historier fra både fjern og nær. Det finnes

mang en «skap-gjeddefisker» der ute. Egentlig var det Dag Doksrød som satte det i gang da vi ble enige om å skrive litt om Falkumelva. Med velviljen fra selveste Thorbjørn Wahlstrøm, der vi fikk lov til å gjengi deler av boken hans, så fikk dette en slags snøballeffekt. Visst er vi kreative i GS!

Som jeg har sagt så mange ganger før: Vi får aldri nok stoff! Kom igjen folkens. Ta bilder når dere er på tur – del gleden med andre. Det er også lov til å dele ting som har vært vanskelig, hvis en har et ønske om det. Hvor personlig det måtte være avgjør du selv. For oss i redaksjonen er det viktig å gjenspeile medlemmenes hverdag.

Noen har med seg en haug av fiskeutstyr mens andre er mer interessert i å fotografere,

gå tur eller begge deler. Noen skriver dikt. Uansett blir vi glade for å høre fra deg.

I skrivende stund skyller enda en bølge med corona innover landet. Denne gang er det en britisk mutasjon som skaper vanskeligheter. Man kan spørre seg om vi noen gang blir kvitt dette spetakkelet, om vi må vaksineres regelmessig i all overskuelig fremtid og om vi må holde avstand til hverandre videre inn i fremtiden. Uansett er det viktig å glede seg over den lyse årstiden vi nå går i møte. Hyttene kan leies og de velpreparerte fiskevanna ligger der. Hestehoven vil stå i vegkanten akkurat som før og ørreten vil vake slik den alltid har gjort. Mye er opp til oss selv. Som Bjørn Erik skriver i sin leder: Det finnes ikke corona i skauen!