Fiskesport

Verv:
Redaktør: ID-kort
Kasserer: ID-kort
Reklame:
Journalist:
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist:
Internett:

Navn:
Kjell E. Høiby
Finn Sigurdsen
Trond Eriksrød
Alf Jensen
Olav Bøe
Hege Johnsen
Bjørg Aas
Unni Rui Hauge
Terje Christiansen
Torgeir Torgersen
Thomas Rønning
Dag Natedal

På valg:
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2020

Tlf:
90 12 14 57 - kerhoei@online.no
93 68 50 53 - fsigurds@online.no
41 46 24 00 - teriksrod@gmail.com
90 89 21 33 - Nei
97 68 87 53 - ola-bo@online.no
41 24 21 20
99 63 63 72
90 72 78 47 - unni.hauge@yahoo.no
97 76 17 97 - te-chri@online.no
91 76 38 24 - torgeto2@online.no
47 87 42 49
95 06 33 93 - dagnat@online.no

 

Fiskesport nr. 3-2018.pdf Fiskesport nr. 3-2018.pdf
Size : 15178.59 Kb
Type : pdf
Fiskesport nr. 4 2018.pdf Fiskesport nr. 4 2018.pdf
Size : 15446.483 Kb
Type : pdf
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalister:
Terje Christiansen
tlf: 977 61 797
te-chri@online.no

Alf ”Gordon” Jensen
tlf 908 92 133

Ove Johnsen
tlf: 976 88 751 / 35 60 11 16

Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød
tlf: 414 62 400

GS-hjemmeside:
Dag Natedal
tlf 950 63 393
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf: 951 37 718 
kartotek@grenland-sportsfiskere.no

Julehilsen fra
oss i Fiskesport

NR. 4 - 2018 • 46. ÅRGANG

Så er vi der igjen da – ved den kalde og mørke årstiden. De fleste har nok lagt bort fiskeutstyret for i år selv om noen entusiaster sikkert plukker fram pilkestikker og den slags. Og all ære til dem for nettopp det. Det er absolutt ønskelig å høre fra dere som vandrer rundt på «islokket» for å bore etter gode fiskeplasser. Bilder og illustrasjoner, fortellinger og fiskeskrøner fra isfolk mottas med takk.

Som redaktør tenker jeg at dette også er tiden da man oppsummerer litt. Vi har jobbet mye i år – veldig mye. Flere av oss hanker inn dugnadskort nettopp fordi man har valgt å bruke mye tid på GS og foreningsarbeid fremfor andre sysler og gjøremål. Vi har blitt en fin gjeng i «Fiskesportutvalget». Denne redaksjonen har også, for de som ennå ikke vet det, en jevn kjønnsmessig fordeling.

Tre tøffe damer gjør sitt til at vi er i god likevekt på den måten, og det er vi svært fornøyde med. Som avtalt har vi også i år produsert fire flotte nummer av bladet vårt.

 Oftest ligger vi på 40 sider, noe som både gjenspeiler dugnadsånd og vilje. Det forteller også noe om medlemmene våre, som har blitt flinkere til å levere inn stoff. Med andre ord: Det skjer ting i GS.

Jeg vil rette en stor takk til Styret og særlig til Bjørn Erik, vår eminente formann. Uten godvilje og solide rammebetingelser rent økonomisk, så ville vi aldri vært der vi er i dag. Jeg vil også få takke Dag Natedal som gjør en

fantastisk jobb parallelt med tanke på at han er web-ansvarlig. Han legger ned svært mange arbeidstimer alene foran pc`n, noe undertegnede vet en god del om.

Sist, men absolutt ikke minst, vil jeg takke alle dere som sender inn stoff til oss i redaksjonen. Alle dere som tar bilder og skriver om turene i våre områder. Dere er med på å nyansere bladet.

Så ønsker jeg dere alle en riktig god julehøytid og et godt nytt år.

Skitt fiske!
Redaktør: Kjell. E. Høiby