Fiskesport

Verv:
Redaktør: ID-kort
Kasserer: ID-kort
Reklame:

Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Internett:

Navn:
Kjell E. Høiby
Finn Sigurdsen
Trond Eriksrød

Olav Bøe
Hege Johnsen
Bjørg Aas
Unni Rui Hauge
Terje Christiansen
Torgeir Torgersen
Thomas Rønning
Dag Natedal

På valg:
2022
2022
2022

2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2022

Tlf:
90 12 14 57 - kerhoei@online.no
93 68 50 53 - fsigurds@online.no
41 46 24 00 - teriksrod@gmail.com

97 68 87 53 - ola-bo@online.no
41 24 21 20
99 63 63 72
90 72 78 47 - unni.hauge@yahoo.no
97 76 17 97 - te-chri@online.no
91 76 38 24 - torgeto2@online.no
47 87 42 49
95 06 33 93 - dagnat@online.no

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalister:
Terje Christiansen
tlf: 977 61 797
te-chri@online.no

Ove Johnsen
tlf: 976 88 751 / 35 60 11 16

Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød
tlf: 414 62 400

GS-hjemmeside og FB:
Dag Natedal
tlf 950 63 393
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf: 951 37 718 
kartotek@grenland-sportsfiskere.no

Det er nå vi skal vise hva vi står for!

NR. 4 - 2020 • 48. ÅRGANG
 

Så skulle det bli slik da – at den fordømte coronaen blusset opp igjen. Nå er det verre rundt oss enn noensinne. Alvoret synker inn når en følger med i media og hver dag ser at stadig flere blir smittet.

Går man inn i en butikk, eller beveger seg rundt i byen, er det snart like vanlig å se folk med munnbind som uten. Gamle som unge. Folk er usikre, engstelige og redde – noe som er helt naturlig med tanke på hvor lett det er å bli smittet og hvilke potensielle følger dette kan få rent helsemessig.

I GS tar vi dette svært alvorlig. Alle tenkelige hensyn er tatt og påbud er fulgt.

Følgene av en slik pandemi blir nødvendigvis slik at vi, som forening og organisasjon, må stokke om på en del ting. Møter blir kansellert, avtaler blir utsatt, men det tristeste av alt er at mye av det sosiale vi ellers gleder oss over, må skrinlegges inntil videre.

Vi er vant til å møtes på Gjerpen Menighetshus det første tirsdagen i måneden, stedet der vi diskuterer, hører siste nytt, drikker kaffe og møter gode venner.

Utvalgsmøtene på GS-huset er også i stor grad utsatt til myndighetene igjen, forhåpentligvis lemper litt på kravene. I min tid som redaktør er det første gang jeg avlyser et redaksjonsmøte, og jeg kan love dere alle at det skjer med tungt hjerte. Jeg trøster meg likevel med at responsen på alle mine telefoner, der jeg ber om innsats slik at julenummeret av FISKESPORT kan komme ut som vanlig, har vært enestående. Her vises det en interesse utover det vanlige. Medlemmer jeg aldri har møtt sender inn bidrag, og det er vi takknemlige for. Her tar alle ansvar. Vi leverer her et julenummer som bærer bud om hvem vi er og hva vi står for i Grenland Sportsfiskere. Sett i lyset av den tiden vi nå lever i, er dette kanskje det viktigste nummeret på mange år. Det gjenspeiler hvor organisert og velsmurt denne.

foreningen er. Det viser at selv under en alvorlig pandemi som Covid-19, så er alle mann på dekk.

Og vår lille redaksjon får dekke mye av dette ved å utgi bladet vi alle har lært oss å sette pris på. Det er nettopp i slike perioder vi skal gi litt ekstra støtte til vår formann og alle de som påtar seg tunge verv for å opprettholde kontinuiteten. Det er nå vi skal gi en honnør til alle de som stiller opp på dugnad og bygger GS` fundament enda sterkere. Alt dette til tross for at det herjer en pandemi rett på utsiden av døren vår.

Om få måneder blir det både lysere og varmere ute. Isen vil nok en gang brytes opp på vann og tjern

Ørreten vil begynne å vake og vi vil møtes atter en gang i skog og mark. Det vil bli bedre!

På vegne av oss i redaksjonen vil jeg ønske dere alle et riktig godt nytt år!Skitt fiske!
av Kjell. E. Høiby
Redaktør, Fiskesport