Fiskeutvalget

FISKEUTSETT OG KULTIVERING

Kultiveringsutvalget i GS gjør hvert år en stor jobb med å sette ut fisk i tjern og vann der det er nødvendig. I flere vann med tilstøtende bekker gyter ørreten, og det er ikke nødvendig med utsett. I tillegg utføres det tynnefiske i en rekke vann og bekker for å forebygge bestand av småfallen fisk av dårlig kvalitet. Dette utføres med ruser, garn og teiner. Bruk av teiner og ruser gjør at det kan sorteres fisk – flott ørret blir satt ut igjen! Det skal være fisk i alle våre vann og tjern – så, hvis du ikke får fisk, eller ikke ser vak – kan en ikke konkludere med at det er fisketomt...
T.Chr

Verv:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn:
Bjørn Terje Hansen
Frank Omland
Jan Helge Knudsen
Jostein Jacobsen
Ingvald Eriksrød
Ola Klæbo
Roger Gundersen
Per Ivar Eidem
Trond Eriksrød
Håkon Spirdalen
David Øverbø
Rune Klovholt
Bjørn Egeberg
Erling Hognerud

På valg:
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

Telefon:
90 61 88 68
92 14 94 37
91 56 73 44
41 55 26 25
93 05 49 04
41 62 75 25

41 54 14 30
41 46 24 00
90 65 29 14
47 25 00 80
99 62 94 62
93 43 73 95
92 16 46 06

SELVE RYGGRADEN!

Fiskeutvalget er noe av selve ryggraden i GS. Utvalget holder det gående året rundt – det er ikke noe snakk om at man kan pakke sammen sakene når fiskesesongen er slutt.

«Vi utfører omtrent samme antall dugnadstimer som medlemmene i Hytteutvalget. Det vil si ca. 3000 timer hvert år. Jeg tør nesten ikke regne på hva dette betyr i kroner hvis en skulle hatt innleid hjelp til å utføre jobben», sier utvalgets leder, Bjørn Terje Hansen.

«Det beste er dessuten at det praktisk aldri er noe problem med å få folk til å stille opp – det er stor entusiasme i utvalget, og vi har ikke noe kapasitetsproblem» fremholder Hansen.

Medlemmene i Fiskeutvalget er inndelt i to lag som tar seg av de mange oppgavene som dukker opp. Inndelingen gjør det dessuten mulig for Tor Ashjem, som er fast ansatt i Telemark Settefisk, å kunne ta ferie når folk stort sett ellers drar på ferie.

Noe av det viktigste som har skjedd det siste året, er å sikre vanntilførsel til anlegget. Oppe i bakken bak klekkeriet er det bygget ny inntaksdam, som formodentlig vil holde minst like lenge som den gamle dammen som  raste sammen etter 100 år. Det skjedde som kjent under storflommen, for tre år siden, som flyttet flere hundre kilos steinblokker som forårsaket skader på vanninntaket til settefiskanlegget -og, skader på anlegget forøvrig med mye død fisk. Heldigvis fikk foreningen en forholdsvis brukbar økonomisk kompensasjon for skadene.

«Men, flommen skaffet oss mye ekstraarbeid – tid som vi kunne ha brukt på andre oppgaver», presiserer Bjørn Terje Hansen.

Da Fiskesport var på besøk, var klekkingen av rogn ikke kommet skikkelig i gang, den prosessen er som kjent avhengig av vanntemperaturen. «Men, vi holder avtalene medkraftregulantene om å levere pålagte antall fisk. Vi kunne faktisk ha greid mye mer siden det ikke er så mange leveranser til private lenger – vi er rett å slett i god rute» sier Hansen. Til glede for foreningens medlemmer.

Tekst:
Ove Johnsen

Sentrale på Eriksrød – Tor Ashjem og Bjørn Terje Hansen.

Tidlig krøkes: Stig Tore Heimdal hadde tatt med seg datteren Ingrid på dugnad.