FLUEGRUPPA

Styret i Fluegruppa 2021

Verv:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn:
Per Øivind Arnesen
Kjetil Kleven Raundalen
Odd Garshol
Gari Olavi Aikio
Terje Christiansen
Per Ivar Ekeberg

På valg:
2022
2023
2023
2023
2022
2022

Tlf:
941 53 408 - poa1000@online.no
909 50 779 -
406 28 848 - oddgarshol@hotmail.com
911 32 600 - gol-ai@online.no
977 61 797 - te-chri@online.no
986 08 337 - vandrer2@gmail.com

Terminliste høst 2021.pdf Terminliste høst 2021.pdf
Size : 105.006 Kb
Type : pdf

Da er det endelig klart for foredraget "En fluefiskers bekjennelser" av Morten Harangen.

Torsdag 28. oktober Kl.19:00 i GS-Huset, Luksefjellveien 839b 3721 SKIEN

https://kart.gulesider.no/?q=luksefjellveien%20839b

Gratis inngang, og enkel bevertning. (Loddsalg  - vipps og kontanter). Alle sportsfiskere er velkommen!


 

Foto: © Morten Harangen

Morten sier følgende:

"En fluefiskers bekjennelser" Det oppdateres fortløpende (nytt er sjøørretfiske i Aurland og Lærdal), og her er det noe for både ørret-, sjøørret- og laksefiskeren. Som vanlig en miks av opplevelse, strategi/teknikk, fiskefilosofi og historie.

Mvh
Styret i GS Flugruppa

Klikk på bilde...

Kontingent Fluegruppa 2021:

GRENLAND SPORTSFISKERE – FLUEGRUPPA, KONTIGENT 2021 KR.120,-
VIPPS 585684
KONTO: 2610 22 09841
OPPGI NAVN! 
Og, du må ha betalt kontigent til Hovedforeningen for å være med i Fluegruppa ( du skal ha fått giro i posten hvis du var medlem i 2020).
https://www.grenland-sportsfiskere.no/online-butikk.php

Husk å merke betalingen "Kontingent Fluegruppa" og ditt navn, og adresse!!!!

BETALING AV KONTINGENT til GS, eller spørsmål om kontingent:

Medlems-arkiv ved Helge Larsen tlf. 951 37 718

Epost: kartotek@grenland-sportsfiskere.no