Informasjon om Gjuvsjå

 

Vi disponerer hyttene kun om sommeren, og det avtales bare ukesleie i ukene 26 til og med uke 32/33, med bytte av hytte lørdager kl. 12.00.

Hyttene leies kun ut til medlemmer av GS. Gyldig medlemskort skal fremvises ved leie. Alle personer som leieren har med seg på hytta, skal være medlemmer av GS. Leieren er ansvarlig for dette. Hytteleia skal forskuddsbetales

Praktisk informasjon

Røyking er ikke tillatt inne på hyttene våre.
Hunder skal ikke være i møbler eller senger. Hundeskitt rundt hytta fjernes

Utleieregler for Gjuvsjå og Bekkjebukthytta.

Vi disponerer hyttene kun om sommeren, og det avtales bare ukesleie i ukene 26 til og med uke 32/33, med bytte av hytte lørdager kl. 12.00.

Hyttene leies kun ut til medlemmer av GS. Gyldig medlemskort skal fremvises ved leie. Alle personer som leieren har med seg på hytta, skal være medlemmer av GS. Leieren er ansvarlig for dette. Hytteleia skal forskuddsbetales.


Søknadsfristen for sommersesongen er 10. mai. Søknadsskjema finner du på hjemmesida, eller henvend deg til Jakt & Fjellsport i Skien eller en av oppsynsmennene. Alle søknader skal være skriftlige. Det kan maksimalt søkes på 3 alternative uker på hver enkelt hytte i sommersesongen. Navn på alle besøkende skal være påført søknaden. Etter at søknadsfristen har gått ut, blir hyttene fordelt på søkerne. Medlemmer med gyldig dugnadskort har førsterett. Ved likhet på den enkelte hytte, går forrige års brukere ut. Er det fremdeles likhet, blir det avgjort ved loddtrekning. Etter søknadsfristens utløp, leies ledige hytter ut til de medlemmer som søker først.

Nøkler hentes og leveres hos Jakt & Fjellsport i Skien som står for nøkkelutleveringa. Nøklene kan tidligst hentes 2 døgn før første utleiedag. Nøkkelen skal leveres tilbake senest kl. 09.00 etter siste utleiedag. Utenom stengetid legges nøkler i postkasse påJakt & Fjellsport . Straffegebyr ved for sen innlevering av nøkkel er kr 100,- pr. døgn.


Bestilling av hyttene er bindene. Skulle det oppstå situasjoner som medfører at leier ikke kan benytte hytte, vil leier måtte betale for den tiden som hytte står tom i avtalt leieperiode. Krav om betaling av hytte frafalles ved dokumentert sykdom.. Brudd på hyttereglene vil i første omgang kunne medføre tap av retten til å leie hytter. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på hyttereglene, kan styret ekskludere et medlem for kortere eller lengre tid i henhold til § 3 i GS lover.