Kultiveringsutvalget

Verv:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn:
Roger Johnsen
Bjørn T. Moen
Trond Moen
Morten Stulen
Lars Magne Elgetvedt
Ingar Foss
Tom Erik Holland
Dag SigmundBerg
Per Ivar Ekeberg
Aaste Stensrud Johnsen
Sigmund Elgetvedt
Espen Thorsberg
Gari Aikio
Jostein Stulen
Nils Fredrik Foss

På valg:
2024
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

Telefon:
47 26 63 69
90 92 50 84
93 04 83 21
47 87 21 12
93 04 71 81
92 02 78 54
90 67 05 25
95 11 15 51
98 60 83 37
91 18 72 87
91 54 73 72
95 76 12 98
91 13 26 00
90 74 71 01
40 01 08 06