Laks og sjøørret sesong 2023 - Fiske starter 01. juni

Følg nøye reglene på de respektive plasser. Overtredelser og ikke innleverte fangstrapport kan medføre utelukkelse fra
Grenland Sportsfiskere. Husk å notere på fangstskjemaet om laksen du fanget manglet fettfinne!
Skitt fiske !!!

PS: En liten oppfordring til oss fiskere: Husk å ta med tomme Colaflasker og markbokser i plast hjem fra fisketuren. De havner fort i havet der de males opp til mikroplast – som kan komme tilbake inne i fisken.

Send bilder og tekst til oss:  bilder@grenland-sportsfiskere.no

Fangstregistrering 2023

Felt merket med * må fylles ut !

Du må fylle ut et skjema pr anadrom fisk.*

* Laks,sjøørret eller ingen fangst.
* Fangst fordelt på vektklasser:
* Oppdrett
* Manglet laksen fettfinne?
* Er fisken gjenutsatt?*Er fiske merket?
Sesongen 2023..

Hei alle Laksefiskere i Skien/Telemarksvassdraget

Skienselva Elveierlag og Grenland Sportsfiskere vil med dette informer
at vi har nytt sted for å registrere fangsten.
Logg dere inn på https://elveguiden.no/ å lag en profil + last ned app
på telefonen.
Morten Stensrud - Lakseutvalget