Kjøp fiskekort med vipps: Fiskekort ørret vipps nr. 623565 - Velg din type fiskekort, skriv kr. skriv så navn og dato under melding i vipps....

Vi ønsker også at du fyller ut skjema nedenfor etter at du har vippset. Skitt Fiske!

Detaljer & Fiskeregler

Dette fiskekortet inkluderer fiske for Grenland Sportsfiskere sine områder. Ikke laks!

Velg din type fiskekort

Døgnkort: 50; Kr.


Ukes kort: 300; Kr.


Personlige opplysninger


 

Kjøp medlemskap med vipps: GS medlemskont vipps nr. 623561 - Velg kontingent og skriv sum kr. - skriv navn, adresse og tlf. under melding i vipps....

Vi ønsker også at du fyller ut skjema nedenfor etter at du har vippset. Velkommen som medlem!

Kontingent 2021Fiskekortet er kun gyldig fra den dagen du kjøpte kortet PayPal.

Ta med fiskekortet som gyldig bevis på fisketuren!

HUSK!  PayPal kvitteringen etter kjøp av medlemskap gjelder som medlemskort inneværende år! Du får tilsendt årlig ny blanket etter tegnet medlemskap dersom adressen er korrekt.
Velkommen som medlem i Grenland Sportsfiskere.

Styret i GS har besluttet at hyttene skal åpnes for helge-utleie fra 1. mai. Hvilke hytter som er tilgjengelige og i hvilke tidsrom vil fremgå av bookingsystemet på vår hjemmeside.

Det vil bli utlevert smittevernplan når hyttenøkler hentes på Jakt & Fjellsport.
Smittevernplanen blir også å finne på hjemmesiden vår.

VIKTIG INFO: HYTTEBOOKING: 909 48 518


Utleieregler for Grenland Sportsfiskeres hytter:
Hyttene utleies kun til medlemmer. Gyldig medlemskort skal fremvises ved leie. Alle personer som leieren har med seg på hytta, skal være medlemmer av GS, eller ha gyldig gjestekort. (Det er full anledning til å ha overnatingsgjester med på hyttene, ved at alle ikke medlemmer bekoster gjestekort) Leieren er ansvarlig for dette. Hyttene leies ut fra Jakt og Fjellsport AS i Skien, innenfor vanlig åpningstid, kl. 09:00 til 17:00 Hytteleien skal forskuddsbetales. Det er faste utleiepriser uansett antall personer på hytta. Leier disponerer hele hytta.

Faste døgnpriser, mandag 09.00 til fredag kl. 14.00. Ved døgnleie skal nøklene leveres seinest kl. 14.00 siste leiedag, (gjelder ikke Hardangervidda, Gunnhilsbu eller Åstadtoppen.) Fast helgepris, fredag kl. 14.00 til mandag kl. 09.00. De til en hver tid gjeldende utleiepriser finner du under hytteleie. Prisene står også i hvert nummer av medlemsbladet Fiskesport. Etter åpningstid kan nøkler leveres i postkasse på utsiden av bygget.

Hytteleie kan bestilles 8 dager før første leiedag. Medlemmer med gyldig dugnadskort kan bestille hytte 14 dager før første leiedag. Dugnadskort må fremvises hvis 14 dagers-regelen brukes. Hytta kan bestilles for inntil 1 uke, eventuelt kan ny leie avtales innenfor vanlige frister. Straffegebyr ved for sen innlevering av nøkkel er kr. l00,- pr. døgn.

Bestilling av hyttene er bindende. Skulle det oppstå situasjoner som medfører at man ikke kan benytte hytta, vil en måtte betale for den tiden som hytta star tom i avtalt leieperiode. Krav om betaling frafalles ved dokumentert sykdom.

Brudd på hyttereglene vil i første omgang kunne medføre tap av retten til å leie hytter. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på hyttereglene, kan styret ekskludere et medlem for kortere eller lengre tid i henhold til § 3 i GS lover.

Kontingent 2021

A-medlem                         kr.          520,00
Ektefelle/samboer           kr.          200,00
Junior (u. 20 år)                kr.          120,00
Pensjonist (fra 67 år)       kr.          260,00
Familie (ektepar/samboere
og barn under 20 år)       kr.          730,00

Gjestemedlemskap gir deg ikke rett til å leie hytte eller båt, kun være med og overnatte som gjest på hyttene våre.

Husk! Under Melding til forhandler GS: skriv ned navn på familie medlemmer.

Send melding til GS ved/etter kjøp av gavekort-medlem og familiemedlemskap - Husk! Navn på alle familiemedlemmer og alder.

Gavekort ny medlem:

Familiemedlemskap: