Styret

På valg:
2021

2021

2022

2022

2021

2022

2022

2021

2021

2021

2022


Leder:
Bjørn E. Eik - 35 94 36 28 / 975 29 696 - leder@grenland-sportsfiskere.no

Nestleder: Sten Åge Egeberg - 992 39 394 - nestleder@grenland-sportsfiskere.no

Kasserer: Harald W. Jenssen - 901 43 415 - kasserer@grenland-sportsfiskere.no

Sekretær: Per Ivar Eidem - 415 41 430 - sekretaer@grenland-sportsfiskere.no

Fiskeutvalget: Bjørn T. Hansen - 906 18 868 -fiskeutvalg@grenland-sportsfiskere.no

Hytteutvalget / hyttesøknader: Robert Bærulfsen - 90 65 23 02  - hytteutvalg@grenland-sportsfiskere.no - hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no

Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen - 472 66 369 - kultivering@grenland-sportsfiskere.no

Laks- & sjøørretutvalget: Morten Stensrud - 911 42 791 - lakseutvalget@grenland-sportsfiskere.no

Styremedlem: Arne Goberg - 905 84 455

Magne Myrvang: 1. Varamann - 907 84 708

Torodd Moen: 2. Varamann - 980 47 905

Annerledesåret


NR. 4 - 2020 • 48. ÅRGANG

Hei alle fiskervenner. Det er med litt vemod jeg skriver årets siste leder. Vi har, som dere vet, avlyst også det tradisjonsrike julemøtet med juletallerken. Vi har vært igjennom et år som har gitt så veldig mye av alt, på godt og vondt. Vi har hatt store og små utfordringer. Noe av det viktigste for meg som leder, er kontakten på medlemsmøtene og det å gi informasjon om alt vi driver med.

Vi har jo håpet og trodd dette skulle endre seg, noe det går langsomt med. Det er ytret ønske om styremøtereferat i bladet eller på hjemmesiden. Vi skriver ofte referat i stikkordsform som blir vrient for medlemmene. Dette skal vi se på slik at vi får ut mer info til dere alle. Bli bedre på nett kan jo være et mål.

Året sett under ett blir et bra år for GS. Vi har øket medlemsmassen. Vi har øket antall leiedøgn på hyttene og fisken i vanna våre har blitt større.

Alle bekymringer er likevel ikke borte. Coronaen går ikke over. Rognfangsten går heller ikke som den skal. Vi kom i mål selv om det gikk tregt. Stamfiske etter laks blir sabotert av seler i elva og veldig hard vannføring. Vi håpet hytteutleien ville holde seg bra utover høsten, men neida! Da kom museåret og vi måtte dessverre stenge ned noen hytter som ble ramponert av mus. Det må kjøpes nye madrasser og puter til flere av hyttene.

 

                             Bjørn Erik Eik                        

Vi velger å se på det nye året med friske øyne og håp om noe blir annerledes også i 2021. Med annerledes mener jeg kanskje normalt, hvis det finnes. Det drives også vedlikehold. Det jobbes for et nytt år med store fiskeopplevelser, fine hytteturer i våre fantastiske områder. Så håper jeg at våre nye medlemmer, som ikke kom på sin vanlige ferie, ønsker seg tilbake til våre områder også neste sommer.

En ting vet jeg, og det er at maskineriet i vår stolte forening drives frem av en gjeng med dedikerte medlemmer som gjør en fantastisk innsats. I år har mange av dere kanskje følt dere litt ensomme i alt arbeidet og alle timene. Det er alltid lett å kritisere, men dere skal alle vite at vi får også veldig mye skryt for den jobben vi gjør i vann, vassdrag og med hyttene våre.

Jeg vil ønske alle et riktig godt nytt år :)

Bjørn Erik Eik
Leder