Styret

På valg:
2024

2025

2024

2024

2025

2025

2024

2024

2025

2025

2024


Leder:
Bjørn E. Eik - 35 94 36 28 / 975 29 696 - leder@grenland-sportsfiskere.no

Nestleder: Sten Åge Egeberg - 992 39 394 - nestleder@grenland-sportsfiskere.no

Kasserer: Harald W. Jenssen - 901 43 415 - kasserer@grenland-sportsfiskere.no

Sekretær: Per Ivar Eidem - 415 41 430 - sekretaer@grenland-sportsfiskere.no

Styremedlem: Dag Natedal - 950 63 393 - dag-styremedlem@grenland-sportsfiskere.no

Fiskeutvalget: Bjørn T. Hansen - 906 18 868 -fiskeutvalg@grenland-sportsfiskere.no

Hytteutvalget / hyttesøknader: Robert Bærulfsen - 90 65 23 02  - hytteutvalg@grenland-sportsfiskere.no - hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no

Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen - 472 66 369 - kultivering@grenland-sportsfiskere.no

Laks- & sjøørretutvalget: Morten Stensrud - 911 42 791 - lakseutvalget@grenland-sportsfiskere.no

1. Varamann  - Magne Myrvang - 907 84 708

2. Varamann - Tor Aschjem  - 975 11 613 - tor@telemarksettefisk.no

Revisorer:
1. Revisor
2. Revisor
Varamann

Navn:
Magne Myrvang
Lill-Ann Berg
Thor Arne Bakken

På valg:
2025
2024
2025

Telefon:
907 84 708
481 64 689
481 17 274 


For en sesong!

NR. 3 - 2022 • 50. ÅRGANG

Det drar seg mot slutten av fiske sesongen for de fleste. Noen syns nok det er trist, men noen som er mye hjemme og venter syns nok det er greit.

For min del går fiske sesongen over i jaktsesong, som jeg med flere ser frem til… Så tilbake til overskriften; Kort oppsummert, lite vann, mye fisk, ingen insekter av noe slag, tørt og fint å gå. Det er rapportert om mye fin fisk i mange vann. Mye har jeg muntlig, så vi har fremdeles et potensiale til forbedring i rapporteringen. Det å møte folk når en er ute i marka syns jeg er veldig hyggelig, men det skjer ikke ofte. I sommer var det flere molte plukkere enn fiskere.

Alt har jo ikke bare vært frydefullt.

Det har vært historisk lite vann i noen av vanna våre, der vi har hytter og båt. Dette har gjort det problematisk og få ut båtene og det har gått vesentlig ut over hytteutleien på disse stedene. Utover dette så har utleien vært veldig bra.

Med lite nedbør blir det liten vannføring i vassdraget. Dette har ført til liten oppgang og dårlig fiske etter laks. I Bliva er det ikke vann, så her må det til komme en del nedbør før laksen går opp. Selv om en ikke ønsker dritvær og regn så trenger vi det nå hvis vi tenker fisk og oppgang – og strøm.

Vi har ikke mange hytter med strøm og det skal vi nok være glade for akkurat nå. For det svir der vi har. Ikke minst for settefiskanlegget. Det får vesentlig økning i strømmen.

Vi vet pr. nå ikke om det blir mulig å sette smolten til Skotfoss gjennom vinteren hvis vi får en femdobling av strømregningen og ingen støtte.

Vi var også i år med på Mersmak og Kom deg ut dagen. Dette resulterte i nye medlemskap og stor interesse for det vi driver med. Det viser at litt reklame for oss selv og våre fine områder virker.

Nå er høsten her og det meste av fisken er satt ut og alt er klart for ny rogn fangst for å sikre neste års generasjon fisk.

Dette er en fin anledning for nye medlemmer til å bli med på en morsom dugnad. Enten på tynne fiske i Fjellvannet, eller på rogn fangst med Fiske-utvalget og Telemark Settefisk.

Fiskesports redaksjon gjør en formidabel jobb for at vi skal kose oss med fine bilder og historier. De trenger alltid stoff. Man trenger ikke å være forfatter, men send et bilde og de ringer for å få historien.

Jeg vil oppfordre flere medlemmer til å møte på våre medlemsmøter. Her kan det spørres om alt som en lurer på og høre litt om hva vi jobber med.

Håper å se dere!

Med ønske om en
FIN HØST!