Arbeidsutvalget for barn og unge

Verv:
Leder
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn:
Magne Myrvang
Sylvia F. Margrnfeld
Tor Erling Løvstad
Olav Klæbo
Rune Klovholt
Ronny Løberg
Henning Ånundsen
Are Johansen

På valg:
2025
2025
2024
2024
2024
2025
2025
2024

Telefon:
90 78 47 08 - magne@etn.no -  ungdomsgr@grenland-sportsfiskere.no
92 29 41 17
95 70 49 59


45 19 60 90

41 35 40 99