KONTAKTER UTVALGENE 

Kontaktinfo - organisasjon  Grenland Sportsfiskere
Luksefjellvegen 881
Postboks 144,
3701 Skien
Kontonr.: 2610 22 03886
org.nr. 980.108.090

WEBGRUPPE

Webansvarlig og design: Dag Natedal

Generelle henvendelser til vår hjemmeside kan rettes til: web@grenland-sportsfiskere.no

KONTAKTER:

Leder: Bjørn E. Eik - 35 94 36 28 / 975 29 696 - leder@grenland-sportsfiskere.no

Nestleder: Sten Åge Egeberg - 992 39 394 - nestleder@grenland-sportsfiskere.no

Kasserer: Harald W. Jenssen - 901 43 415 - kasserer@grenland-sportsfiskere.no

Sekretær: Per Ivar Eidem - 415 41 430 - sekretaer@grenland-sportsfiskere.no

Hytteutvalget / hyttesøknader: Robert Bærulfsen - 906 52 302  - hytteutvalg@grenland-sportsfiskere.no - hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no

Styremedlem: Arne Goberg - 905 84 455

Arbeidsutvalget / Sauherad: UTGÅR 2018

Arrangementskomité: Helge Bøyesen - 941 49 779 -E-post ???

Bandvogn-utvalget: Thor A. Bakken - 481 17 274 - beltebil@grenland-sportsfiskere.no

Fiskesport redaktør: Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no

Arbeidsutvalget for barn og ungdom: Magne Myrvang - 907 84 708 - ungdomsgr@grenland-sportsfiskere.no

Fiskeutvalget: Bjørn T. Hansen - 906 18 868 - fiskeutvalg@grenland-sportsfiskere.no

Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen - 472 66 369 - kultivering@grenland-sportsfiskere.no

Laks- & sjøørretutvalget: Morten Stensrud - 911 42 791 - lakseutvalget@grenland-sportsfiskere.no

Medlemskartotek: Helge Larsen - 951 37 718 - kartotek@grenland-sportsfiskere.no

Seniorgruppa: Olav Eriksrød - 995 55 894

Tilsyn Huset: Olav Eriksrød - 960 42 767 - gshuset@grenland-sportsfiskere.no

Valgkomité: Tor Erling Løvstad . 957 04 959 - valgkomite@grenland-sportsfiskere.no

Fluegruppa: Per Øivind Arnesen - 941 53 408 - fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no

Internett / Webdesign og vedlikehold: Dag Natedal - web@grenland-sportsfiskere.no

Magne Myrvang: 1. Varamann - 907 84 708

Torodd Moen: 2. Varamann - 980 47 905

Revisorer:
1. revisor: Magne Myrvang - 907 84 708 - På valg: 2021
2. revisor: Lill-Ann Berg - 481 64 689 - På valg: 2022
Varamann: Dag Martin Paulsen - 907 69 681 - På valg: 2021