Våre fiskevann

TVITTINGEN

Tvittingen ligger vest i Vestmarka. Vannet er 48 mål stort og ligger 159 m.o.h. Tilløpet kommer fra Ulka, Grunntjenn og Lille-Tvittingen. Utløpet går til Ulvsvann. Mellom store og Lille-Tvittingen er det et lite sund der det går en bru over.

Foto: Terje Christiansen

Feil bilde!

Vi disponerer den østre delen her oppe mens den vestre tilhører Sørensen fra Dalsbygda. Vi har hatt en avtale om felles fiske, noe som sannsynligvis også gjelder i dag. I utløpet er det en dam som alltid er full. Tidligere var dette en drikkevannskilde brukt av Skien Kommune, i reserve, akkurat som Ulvsvann.

Den enkleste veien hit er å følge skogsbilvegen til Ulvsvann evt. å gå skogsvegen fra Dalsbygda – som går helt frem til vannet. Sistnevnte er privatvei, så her må du bevege deg til fots.

Østsiden av Tvittingen er veldig kupert, mens syd- og vestsiden er lettere tilgjengelig. Her finnes tryte, karuse og ørret. Det er dårlige gyteforhold i vannet, men etter at GS begynte med utsett av ørret, tok bestanden seg opp. Du kan få fisk i alle størrelser. Vannet ligger i etkalkrikt område og er klart.

PH i Tvittingen ligger på ca. 6,5. Her er det vakkert om våren med både Liljekonvaller og Blåveis. Beste fisketid for ørret er 15/5–15/6. Her er det mindre snø og isgangen er ofte tidlig i mai. Isen legger seg rundt 25/11–01/12. For isfiskere er dette en fin plass. På vestsiden av vannet ligger det to hytter.
Gordon.

Foto: Mona Høiby