Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: 
Tirsdag 04.06.2019 

 

Dag Natedal / torsdag 23 MAI 2019

Grenland Sportsfiskere har kjøpt seterretten
der  hytta ligger på Svanstul

Oppe på Svanstul ligger ei hytte som GS har leid i mange år.  Fra gammelt av ble den kalt «Sundebua».

Utover høsten 2018 var GS i forhandlinger om å overta seterretten på denne eiendommen. Å kjøpe en seterrett er ikke det samme som å handle gård og grunn slik mange kanskje tror. Det handler først og fremst om å ha råderett over det respektive området og fiskerett i de nærliggende vanna, der vi fra før av har leid. Med denne retten følger også hytta og skjulet som GS nettopp har hatt en stor dugnad på.

Det å overta en seterrett er en intrikat og kompleks sak som gjerne må gå via advokater og jurister.

Det har, etter sigende, vært en ryddig og grei prosess der Bjørn Erik Eik og Halvard Brenne har deltatt på GS`s vegne. Forhandlingene var ferdige sent i desember 2018 og papirene ble tinglyst 13.12. som noe av det siste Grenland Sportsfiskere foretok seg dette året. Adressen er Svanstulvn. 1182 – 3721 Skien. GS retter en stor takk til Guri Sunde for alt hun har bidratt med ved dette skiftet.


Tekst: Kjell E. Høiby
Foto: Arne og Arnhild Hagen

Dag Natedal / torsdag 23 MAI 2019

Ruben Alexander Pettersen holdt
spennende foredrag om kalking,
PH-verdier og aluminium i fiskevann

Mange av våre medlemmer møtte opp for å høre hva Ruben A. Pettersen hadde å si om dette brennaktuelle temaet etter at vi tidligere hadde besøk av Per Ø. Gustavsen som doserte over samme tema.

Det er ingen stor hemmelighet at disse to er noe uenige i forhold til hvorvidt det bør kalkes, hvor mye det bør kalkes og likeledes hvilke skadevirkninger høye PH-verdier har på våre respektive fiskevann.

Ruben A. Pettersen har lang fartstid i NIBIO – Norsk Institutt For Bioøkonomi.

Tekst/foto: Kjell E. Høiby

Han har også arbeidet for NIVA, Veterinærinstituttet og Norges Jeger og Fisk.

Han regnes som en av de store kapasitetene på sitt fagområde og det var mange som fikk stille han relevante spørsmål om dette temaet

Han var klar på at det i realiteten var aluminium som var fiskedreper nummer en. Han kritiserte måten vannprøver i dag tas på, siden dette i hovedsak skjer ute i vann og ikke i bekker. Det kan være enorme avvik dersom man sammenligner, fortalte Pettersen. 

Han påpekte også at høy PH gir mindre aluminium som dreper fisk ved å ødelegge gjellene. Han viste også til at dårlige forhold i bekkene gjør at gytefisk, gjerne de som gyter for andre gang, ikke orker å slite seg opp elva, tilbake til gyteplassen. Dette fører til småfallen fisk og det som på folkemunne kalles «tusenbrødre». Han vektla også at det er svært viktig med mangfold der man setter ut egenprodusert eller kjøpt fisk.

                       Det nærmer seg ny sesong. - Foto: Dag Natedal

                  Olav Bøe - tidligere sesong i Klosterfossen

Mange ivrige laksefiskere har nå begynt nedtellingen til ny laksesesong i Skiensvassdraget.

Det pusses og smøres og fiskeutstyr klargjøres til bruk. Fiske starter lørdag 01 juni 2019

Vi i Grenland Sportsfiskere ønsker alle en riktig god laksesesong!

SKITT FISKE!

Ledig uker på Åstadtoppen og Hardangervidda  i sommer!

Søknadsfristen har gått ut, så nå er det førstemann til mølla som gjelder. Hytta koster kr 4.000 pr. uke, inklusive båt med 6 hester motor. Åstadtoppen er er  ei flott familiehytte som ligger på Brevikstrand i Bamble. Hytta har innlagt bad og toalett.
Det er kort vei til Ivarstrand og Kyststien.

Ledig hytte på Hardangervidda og Åstadtoppen

Gjuvsjå er ledig uke 33
Bekkebukt ledig uke 32 og 33.

Åstadtoppen er ledig uke 24, 33 og 34.

Hyttebytte kl. 14.00.  

Kontakt Robert Bærulfsen, SMS eller ring, tlf. 90652302.


Dersom noen hytter ikke er bortleid, kan de leies på vanlig måte, med 8 eller 14 dagers frist (uten eller med dugnadskort).

Informasjon fra NORCE LFI, Grenland Sportsfiskere og Telemark Settefisk AS
om registrering av PIT-merket laks i Skiensvassdraget. Regnes ikke med på fiskerens døgnkvote på 2 stk. laks som kan fiskes pr. dag

Laks kan inneholde et PIT-merke

I Skiensvassdraget vil det av og til kunne bli fanget laks som bærer med seg et elektronisk merke ("PIT"-merke). PIT-merket er en ca. 2 cm lang "sylinder" som ligger inne i fisken, i bukhulen. Når en laks som er PIT-merket returnerer til elven etter opphold i havet, kan merket bli detektert av antenner som er montert i fisketrappene Klosterfoss og Mølla, eller det kan bli registrert vha. en skanner som lakseutvalget hos Grenland Sportsfiskere har hvis laksen blir fanget i sportsfisket.

Foto: Terje Christiansen (behandlet i Photoshop Dag Natedal)

Merket laks inngår i forskningsprosjekt

PIT-merket smolt fra anlegget til Telemark Settefisk AS (Grenland Sportsfiskere) inngår i forsøk som undersøker generell sjøoverlevelse hos utsatt smolt. Lignende forsøk foregår i flere andre vassdrag i Norge (herunder Årøyelva, Vosso, Modalselva, Eidfjordvassdraget, Suldalslågen, Årdalsvassdraget i Ryfylke og Drammensvassdraget). Forsøkene utføres av NORCE LFI med bidrag fra miljømyndigheter, kraftselskap og med praktisk hjelp fra Grenland Sportsfiskere og elveeiere. Det er dermed svært viktig å få registrert all PIT-merket laks.

Registrering av merket laks

Når en laks fanget i Skiensvassdraget sløyes, er det viktig at bukhule og innvoller kontrolleres. Hvis et PIT-merke blir funnet, må det tas vare på for senere skanning. Det kan evt. legges i skjellkonvolutten.
Ta kontakt med Lakseutvalget hos Grenland Sportsfiskere for å levere inn PIT-merke, registrering og eventuelt skanning av laksen etter fangst.

For Skiensvassdraget:

PIT-merkete lakser som registreres, regnes ikke med på fiskerens døgnkvote på 2 stk. laks som kan fiskes pr. dag. De kan derfor beholdes i tillegg til andre laks fiskeren måtte få. De som registrerer merkete lakser deltar også i trekning av en premie etter fiskesesongen.

Takk for medvirkningen med å innlevere PIT-merkete!
Grenland Sportsfiskere og Telemark Settefisk AS

Fiskesport


NR. 1 - 2019 • 47. ÅRGANG

(Lederen)
REDAKTØRENS SPALT

Klikk på bilde:

GRASROTANDELEN

I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrotmidlene på tippekortet ditt. Har du ikke tippekort,så utsteder de det for deg i butikken.

DUGNADSKORT:

50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget

Hver onsdag i vinterhalvåret!

Det er nå en ny møteplass for våre medlemmer på settefiskanlegget på Eriksrød. Hver onsdag i vinterhalvåret er det kafé mellom kl. 10.00 og 14.00 for medlemmene i GS. Tiltaket er åpent for alle medlemmer og det serveres kaffe og vafler.

Det har til nå vært mange av de samme ansiktene, men alle ønskes velkommen.

Tekst: Torgeir T. Foto: Tor Aschem

Tiltaket erstatter forsøket med lørdagskafe på ”Huset”, som dessverre kokte bort…

Vi oppfordrer alle som kan til å ta turen innom, og dersom du ikke har sett settefiskanlegget er det god anledning til det også, ved siden av litt ”fiskeprat” over kaffen.

ETT AV VÅRE VANN

Storrtjønna ligger på Sauheradfjellas vestre del. Det finnes ingen enkel veg hit, men du finner frem fra parkeringsplassen på Svanstul. Derfra går du i ca. 4 km. Vannet har tilløp fra Sandtjønn og Tvilingane mens utløpet renner ut i Tvitjønna.

Her er det forholdsvis lett lende og varierende myr og sandbunn. Navnet har opphav fra storrbeltet rundt deler av tjønna. Vannet ligger 707 m.o.h. og er på omtrent 8 mål. Her er det ørret og noen er faktisk ganske fine. Det er gjerne fisk som har sluppet seg ut fra Sandtjønn. Beste fisketid er 10/6 – 10/7 med flue. Ellers fungerer mark og spinner ganske bra.

Området er vakkert og relativt høytliggende med mange fiskevann i nærheten. Hele området er vernet. Mange tror at vannet heter «Stortønn», men det er feil.

Gordon.

Tilbakeblikk

Telemark Arbeiderblad 08.06.1978

Tilbakeblikk: Første laksetrappa i Mølla Skien.
Her skal den nye laksetrappa gå inn fra Bryggevannet, men først må man få vekk de brakkene som står midt over traseen. Bygget til venstre er Eidet kraftstasjon. Bilde er fra 1978 - Telemark Arbeiderblad

    I går (8 juni 78) ble de første arbeidene gjort på den nye laksetrappa fra Bryggevannet til Hjellevannet i Skien.  Arbeidet kommer til å begynne på Hjellevand-siden.  Det går en gammel sagrenne fra vannet der og nordover og på nedsiden står det noen brakker som gjør at man ikke kommer til det nå.
   En gang var det snakk om å lage en laksetrapp med glasstak

Tekst: Telemark Arbeiderblad - 1978

over, slik at folk kunne stå og se på laksens gang. Denne planen er droppet og det blir en vanlig åpen renne med trinn i.  Ved siden av denne skal det gå et fotgjengerfelt fra bruene til mudringa, men feltet kommer til å ligge en meter høyere enn laksetrappa.  Fra fotgjengerfeltet ned til trappa skal det plantes busker og andre vekster slik at Laksen får fred i trappa.  Den er nokså Sky av natur og tåler ikke så mye publikum. 

 

Ny fisketrapp var endelig klar i 2018

   Det er ellers Direktoratet for jakt og ferskvannsfisk som skal være byggherre, og det daglige arbeidet blir ledet av ingeniør Reidar Grande.  Og så er det bare å gjøre at trappa blir ferdig så fort som mulig.  De første laksene er allerede sett i bryggevannet, sies det. De er i tilfelle tidlig ute i år, men de har vel hørt om den nye laksetrappa kanskje. B.H.

Nytt landemerke: Den nye fisketrappa setter preg på hele området innerst i Bryggevannet.

I fjor høst (2018) har Fluegruppa, med god hjelp av Morten Stensrud og Bjørn Erik Eik, lagt ut kaste-brygger på Slettevannet.

Morten Stensrud og Bjørn Erik Eik stilte opp med traktor og henger.

Bryggene ble lastet ut på stranda ved badeplassen, og derfra måtte vi ro, og padle, de noen hundre meter opp til odden hvor de ligger. Moringer og kjettinger, samt noe støpearbeid, er utført for å holde bryggene i posisjon. Veien ned til bukta er også ryddet for løvskog. Det gjenstår også å legge ut noe fyllmasse for å kunne gå ut til brygga.

Bryggene skal brukes til kastetrening for grenene «Ørret-, sjøørret- og laks lengde».

Til våren skal tau med lengdemål legges ut begge retninger fra brygga, slik at en kan kaste etter
«riktig» vindretning.

Foto: T. Chr. og Morten Stensrud

Bryggene på plass i Slettevannet!

Her «bukserer» vi brygga på plass etter en hard padletur!

Husk medlemskort når
du skal leie hytte

En viktig medlemsfordel når du er medlem av Grenland Sportsfiskere – er at vi har meget gunstige leieavtaler på våre hytter.  I foreningens budsjett for 2018 er våre hytter subsidiert med til sammen 240.000 kroner. Med ca. 1.300 leiedøgn i året, subsidierer vi hvert døgn vi leier ut hytter med ca. 185 kroner. Så ønsker du å ha valuta for medlemskapet – lei hytter!

Derfor – vis fram medlemskortet uoppfordret når du leier hytte hos Jakt og fjellsport. - Hvis du har glemt å betale, kan du også betale medlemskortet ditt der. Husk også eventuelle gjestemedlemmer.

Finn Sigurdsen

Kjempe honnør til Akershus Energi AS (Skotfoss)

Akershus Energi AS har nå bestilt ny fiske-teller med video lik den i Klosterfossen for Skotfoss.

Kommer til jul og skal monteres i vinter. Blir klar til sesongen 2019. 

Flott julegave...

Vi startet opp i Skien tilbake på tidlig 90-tallet, med andre ord langt fra nyopprettet.Vi er en liten aktør, men betydelig aktør og mener derfor vi har anledning til å yte større og mer personlig service enn de store konkurrentene. Service er svært viktig for oss og vi ønsker at alle våre kunder skal ha den beste opplevelsen hver gang de besøker en av våre to avdelinger.

Vi byr gjerne på en kaffe når du kommer innom. Vårt mål er at alle skal ha en hyggelig handel og se frem til det neste besøket hos oss, enten det er for å se utvalget eller bare for å fortelle om en ny villmarksopplevelse.

Dette er Jakt og Fjellsport og du kan forvente den beste service hver eneste gang.

Nøkler til
hytter og båter

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se siden hyttesøknad søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens ( Jakt og Fjellsport) åpningstid mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00).
Vi har egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.Utenom åpningstid kan nøkler leveres i postkassa i døra på butikken.

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn,Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.
Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode
hender, og fungerer til alles tifredshet.

LEIE HUSET VÅRT?

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båt henger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.


Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:
Olav Eriksrød, tlf 995 55 849
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140
Toralf Hauge, tlf 411 84 357

GS-husets adresse:
Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

UTVALGSMØTER GIR GS EN STØDIG KURS

To ganger i året møtes alle utvalgslederne på GS-huset. Der blir viktige hendelser evaluert og alle fremlegger sitt respektive utvalgs status. Her får man tid og mulighet til å gå i direkte dialog med andre ledere, noe som er svært viktig for foreningens fremdrift. Dette er medlemmer med svært mye ansvar og likeledes mange dugnadstimer.

Hvert eneste utvalg er viktige bærebjelker i en organisasjon som forvalter store verdier og huser mer enn 1800 medlemmer. Møtene ledes av vår formann Bjørn Erik Eik som også her har en stor og viktig rolle.

Tekst og foto: Kjell Erik Høiby.

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE